Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

"Κολλάει" το πληκτρολόγιο; Να τι πρέπει να κάνετε...

Σε οποιασδήποτε μορφής πληκτρολόγιο...
είτε είναι ενσύρματο ή ασύρματο ή του MacBook ενδέχεται να ανακύψουν δυσλειτουργίες, που συνήθως δεν προκαλούνται από μηχανικά αίτια αλλά σχετίζονται με το λειτουργικό.

Μπορεί δηλαδή με συνήθη πίεση στα πλήκτρα να μην εμφανίζονται οι χαρακτήρες στην οθόνη, ή να υπερπηδώνται ή να είναι διαφορετικοί από αυτούς που επιλέχθηκαν και διάφορα άλλα.

Εφ' όσον λοιπόν δεν τρέχετε κάποιο third party keyboard utility που ενδέχεται να προκαλεί αυτές τις καταστάσεις, μετέρχεστε ανά μια τις πιο κάτω πρακτικές και δοκιμάζετε αν το θέμα εξέλιπε.

1. Πηγαίνετε System Preferences > Keyboard και βεβαιωθείτε ότι τα sliders βρίσκονται στις εγγενείς τους θέσεις.

2. Reset το SMC (System Management Controller).

3. Κλείνετε το μηχάνημα και το ανοίγετε μετά ≈30" με πατημένο το πλήκτρο shift για boot σε Safe mode ώστε να τρέξουν διάφορες επισκευαστικές ρουτίνες και να καθαριστούν τα system caches. Όταν προκύψει η μαύρη οθόνη click Restart, ενώ δεν πατάτε κάποιο πλήκτρο κατά το boot.

◆ Σε περίπτωση που το θέμα δεν εκλείψει προχωρείτε με τις πρακτικές, αφού έχετε μεριμνήσει προηγούμενα για backup των data σας. Μετά δε την εκτέλεση τους restart το Mac, ώστε τα εμπλεκόμενα αρχεία να αναδημιουργηθούν από το σύστημα.

4. Διαγράφετε το global preference file που περιέχει τις ρυθμίσεις input και γλώσσας. Τρέχετε λοιπόν στο Terminal την εντολή•
defaults delete -g

5. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, φαίνεται να έχει αλλοιωθεί το keyboardtype preference file και δεν αναγνωρίζει πλέον σωστά το layout του πληκτρολόγιου.

Πηγαίνετε λοιπόν Macintosh HD > Library > Preferences και σύρετε στον κάδο το αρχείο•
com.apple.keyboardtype.plist

Αν δεν πιάσει τίποτα από τα παραπάνω, τότε... πετάξτε το και βγείτε έξω να πάρετε ένα καινούριο!

tro-ma-ktiko

Στήν smART wedding κάνουμε τις στιγμές σας τέχνη. Φωτο και video γάμου ή βάπτισης απο 450€

 

Κάντε μας like!

Για να είστε συνεχώς στην καρδιά της ενημέρωσης.